Letters to the Editor (in Dutch)

  1. Ingezonden Brief: Duurzame Ontwikkeling I. Resource # 14, 22 Jan 2009, Weekblad voor Wageningen UR. https://resource.wageningenur.nl/upload_mm/1/5/b/72efb930-22cf-44bc-ab1f-d63ddf629e0e_Resource0314.pdf
  2. Ingezonden brief: NRC, 22 Mei 2009: reactie op een tweetal boeken over Afrika. Ingezonden brief NRC 2009
  3. Ingezonden brief NRC 2012: http://www.nrc.nl/handelsblad/2012/05/12/brieven-biologische-akkers-12314768
  4. Ingezonden brief over IND 2012: http://www.nrc.nl/handelsblad/2012/06/15/brieven-12329564   en http://www.nrc.nl/handelsblad/2012/06/18/brieven-12330760
  5. Ingezonden brief over MESTFRAUDE. Het onderscheid tussen de geest en letter van de wet is zoek. NRC 17 Nov 2017. nrc_handelsblad_2017-11-17-mestfraude