My comments on website of Resource (Wageningen University & Research Center) (Dutch)

  1. Commentaar op ‘Graanproductie moet verdrievoudigen in Afrika‘ door Albert Sikkema in Resource, 12 Dec 2016 (WUR) [Sikkema bespreekt een artikel door Van Ittersum et al. 2016: Can sub-Saharan Africa feed itself? PNAS 2016]. 
  2. Bericht op website van Resource, 24 maart 2018. WUR moet meer aandacht besteden aan wetenschapsfilosofie.
  3. Reactie op website van Resource, 17 september 2018. Kringlooplandbouw heeft systeemdenkers nodig.
  4. Reactie op website van Resource, 19 september 2018. Spinozawinnaar John van der Oost wil gmo-discussie aanwakkeren.
  5. Reactie op website van Resource, 6 september/1 oktober 2018. How can we end hunger?
  6. Reactie op website van Resource, 26 oktober 2018. Kringlooplandbouw: oude ideeën en praktijken in nieuw technologisch jasje?
  7. Reactie op website van Resource, 29 oktober 2018. Contractlandbouw kan kleine boeren uit armoede helpen.