My reactions on articles of others on websites

  1. Bericht op website van Resource, 24 maart 2018. WUR moet meer aandacht besteden aan wetenschapsfilosofie.
  2. Reactie op website van Resource, 17 september 2018. Kringlooplandbouw heeft systeemdenkers nodig.
  3. Reactie op website van Resource, 19 september 2018. Spinozawinnaar John van der Oost wil gmo-discussie aanwakkeren.
  4. Reaction on the website of The Broker: Should and can development cooperation reduce labour migration? Theo Rauch, 09 July 2018.
  5. Reaction on website of Resource, 6 september/1 october 2018. How can we end hunger?
  6. Reactie op website van Resource, 26 oktober 2018. Kringlooplandbouw: oude ideeën en praktijken in nieuw technologisch jasje?
  7. Reactie op website van Resource, 29 oktober 2018. Contractlandbouw kan kleine boeren uit armoede helpen.