Articles in Dutch

  1. Van Eijk T. (2000). Naar een nieuw paradigma voor landbouwwetenschap en rurale ontwikkeling. Wagenings Alumniblad, jaargang 6, nr1, maart 2000 (9-3-2000). ALUMNI Naar een nieuw paradigma voor landbouwwetenschap en rurale ontwikkeling
  2. Van Eijk T. (2018). Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling. De Bezieling, Jan. 2018.
  3. Patricia van Bosse (2018). Civis Mundi digitaal # 55, februari 2018. Verrassende visie op Spinoza. Toename van weldenkenden als voorwaarde voor betere samenleving 
  4. Van Eijk, Toon (2018). De blinde vlek van de Wageningse Universiteit. Foodlog website, 20 april 2018