My comments on publications of others (English and Dutch)

 1. Mutsaers H.J.W. and P.W.M. Kleene (Editors) (2012). What is the matter with African agriculture? Veterans’ visions between past and future. KIT Publishers, Amsterdam.
 2. Comments on various articles of Richard Bawden (1999)
 3. Brief aan Klaas van Egmond m.b.t. zijn boek Een Vorm van Beschaving
 4. Commentaar op 2 interviews met Prof. Van Staveren en Prof. Spierenburg in ‘Macht en ongelijkheid‘ in Vice Versa, winter 2016/17, jaargang 50, nummer 4.
 5. Commentaar op Seed Special Winter 2017, Vice Versa, Volume 51, Issue 1. 
 6. Uitgebreid commentaar op: Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. Marco Visscher, Ralf Bodelier e.a. Nieuw Amsterdam, 2017. 
 7. Uitgebreid commentaar op: Klamer, A. 2017. Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2nd ed. London: Ubiquity Press. 
 8. Commentaar op: Cees Buisman 2018. De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld. Bornmeer.
 9. Een artikel van Louise Fresco in Vrij Nederland van 3 Nov 2018. https://www.foodlog.nl/artikel/louise-fresco-wil-clearing-house-voor-de-waarheid-op-het-gebied-van-landbou/  Zie mijn reactie # 35, 5 november 2018. 
 10. Piet Keizer, 4 nov 2019: Nobel armoedeonderzoek gaat ten onder aan ‘poor economics’. De economen Banerjee, Duflo en Kremer hebben de Nobelprijs economie gekregen voor hun onderzoek om armoede te bestrijden. Zie mijn reactie op dit artikel van Keizer onderaan zijn betoog. 
 11. Boek van Breman et.al. 2019: From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa. Breman et. al. 2019 book. Comments by Toon van Eijk
 12. Ned. samenvatting van commentaar op Breman boek Toon 
 13. Commentaar op: Arno Delmon (2019). Bekentenissen van een gemankeerde babyboomer. Op zoek naar de Ziel der Dingen (staande op sterke schouders). LM Publishers, Volendam. 
 14. Joost van Kasteren. Interview met Ken Giller: ‘Voor landbouwkunde breekt een gouden eeuw aan’. Foodlog, 20 aug 2021. Mijn Reactie #30 van 22 aug 2021 op dit artikel. https://www.foodlog.nl/artikel/ken-giller-voor-landbouwkunde-breekt-een-gouden-eeuw-aan/#comment-299167