My comments on publications of others

 1. Mutsaers H.J.W. and P.W.M. Kleene (Editors) (2012). What is the matter with African agriculture? Veterans’ visions between past and future. KIT Publishers, Amsterdam. Veterans’ book 2012 comment Toon 
 2. Comments on various articles of Richard Bawden (1999) comments on various articles of BAWDEN; holism
 3. Brief aan Klaas van Egmond m.b.t. zijn boek Een Vorm van Beschaving. e-mail aan Klaas van Egmond 
 4. After attending the Agriterra day in Ede (16 December 2015) and reading the ‘Small farmers, big deal’ manifest and the paper ‘Beyond fair trade. Smallholders as business partners’ I wrote down some remarks. Small farmers big deal Toon comments
 5. Commentaar op ‘Graanproductie moet verdrievoudigen in Afrika’ door Albert Sikkema in Resource, 12 Dec 2016 (WUR) [Sikkema bespreekt een artikel door Van Ittersum et al. 2016: Can sub-Saharan Africa feed itself? PNAS 2016].  http://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Graanproductie-moet-verdrievoudigen-in-Afrika-.htm
 6. Commentaar op ‘De kracht van tegenmacht’ in Vice Versa, Najaar 2016, jaargang 50, nummer 3.  http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/geen-categorie/nieuwste-vice-versa-viert-kracht-tegenmacht/#.WGeYM32wiAx 
 7. Commentaar op 2 interviews met Prof. Van Staveren en Prof. Spierenburg in ‘Macht en ongelijkheid’ in Vice Versa, winter 2016/17, jaargang 50, nummer 4. http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/dossiers/macht-en-ongelijkheid-de-nieuwe-vice-versa/#.WHN5J32wj_k
 8. Commentaar op Seed Special Winter 2017, Vice Versa, Volume 51, Issue 1. http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/dossiers/zaden-voor-de-kleinschalige-boer/#.WLBOJvKwj_k
 9. Uitgebreid commentaar op: Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. Marco Visscher, Ralf Bodelier e.a. Nieuw Amsterdam, 2017  2-ecomodernisme-boek-bespreking-2017
 10. Uitgebreid commentaar op: Klamer, A. 2017. Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2nd ed. London: Ubiquity Press.  comments-on-arjo-klamer-book-2017-and-his-reply
 11. Commentaar op: Cees Buisman 2018. De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld. Bornmeer. cees-buisman-essay-commentaar-toon