Civis Mundi articles (Dutch)

Civis Mundi is a Dutch magazine on Political Philosophy and Culture

 1. Van Eijk, T. (2010), Economie, statuswedloop en zelfregulering. Civis Mundi digitaal # 1, september 2010.
 2. Van Eijk, T. (2010), Neoliberalisme en de rol van religie in ontwikkelingssamenwerking. Civis Mundi digitaal # 2, december 2010.
 3. Van Eijk, T. (2011), Achtergrond Aziatisch proces van modernisering. Civis Mundi digitaal # 3, april 2011
 4. Van Eijk, T. (2012), Ontwikkelingssamenwerking als westerse modernisering? Civis Mundi digitaal # 9, januari 2012.
 5. Van Eijk, T. (2012), Moet een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld bezuinigen op ontwikkelingshulp? Civis Mundi digitaal # 11, mei 2012.
 6. Van Eijk, T. (2012), Vervang de ‘onzichtbare hand van de vrije markt’ door de ‘onzichtbare hand van het collectieve bewustzijn’ Civis Mundi digitaal # 12, juli 2012
 7. Van Eijk, T. (2012), Hoe krijgen we een Europese politieke unie? Civis Mundi digitaal # 12, juli 2012
 8. Van Eijk, T. (2015), Waarachtige en onwaarachtige kennis op wetenschappelijk en religieus gebied. Civis Mundi digitaal # 33, oktober 2015.
 9. Van Eijk, T. (2015), Eenvoudig leven in een complexe wereld oftewel de paradox van eenheid-in-verscheidenheid. Civis Mundi digitaal # 33, oktober 2015.
 10. Commentaar door Piet Ransijn op mijn eerdere artikel in Civis Mundi: Marx en Maharishi: collectief bewustzijn, macht en bewustwording. Reactie op Toon van Eijk. Civis Mundi digitaal # 37, mei 2016.
 11. Van Eijk, T. (2016), Evenwicht tussen verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid. Maar hoe dan? Civis Mundi digitaal # 41, november 2016.
 12. Van Eijk, T. (2017), Nationale identiteit en wereldburgerschap. Wat te doen? Civis Mundi digitaal # 45, april 2017.
 13. Van Eijk, T. (2017), Toekomstige voedselzekerheid vereist onorthodoxe landbouwpolitieke keuzes en mentale transformatie. Civis Mundi digitaal # 53, december 2017.
 14. Van Eijk, T. (2018), De illusie van holistisch denken. Civis Mundi digitaal # 55, februari 2018
 15. Patricia van Bosse (2018). Civis Mundi digitaal # 55, februari 2018. Verrassende visie op Spinoza. Toename van weldenkenden als voorwaarde voor betere samenleving
 16. Van Eijk, T. (2018), Filosofie van het boerenverstand en de gemeenschappelijke grond. Bespreking van: Jan Warndorff, Geen idee. Filosofie van het boerenverstand. Uitgeverij Lemniscaat, 2017. Civis Mundi digitaal # 56, maart 2018.
 17. Van Eijk, T. (2018), Naar een op waarden gebaseerde economie. Bespreking en analyse van: Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2017 (2nd ed.) London: Ubiquity Press. Civis Mundi Digitaal #58, mei 2018.
 18. Van Eijk, T. (2018), Hoe zijn grensoverschrijdende complexe systemen te sturen? Civis Mundi Digitaal #60, juni 2018.
 19. Van Eijk, T. (2018), Het feit-waardedualisme in wetenschap en technologieontwikkeling. Civis Mundi Digitaal #60, juni 2018.
 20. Van Eijk, T. (2018), Kritische kanttekeningen bij een nieuwe, ecomodernistische beweging. Bespreking van: Marco Visscher en Ralf Bodelier (red.), Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. Nieuw Amsterdam, 2017. Civis Mundi Digitaal #61, juli 2018.
 21. Van Eijk, T. (2018), Bespreking van: Cees Buisman, De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld. 2018. Civis Mundi Digitaal #61, juli 2018.
 22. Van Eijk, T. (2018), Bespreking van: Ken Wilber, Trump and a post-truth world. Shambala Publications, 2017. Civis Mundi Digitaal #63, augustus 2018.
 23. Van Eijk, T. (2018), Couwenbergs Integraal en Reductionistisch Denken: jazeker, maar hoe?. Civis Mundi Digitaal #70, oktober 2018.
 24. Van Eijk, T. (2018), René Gabriëls over intellectuelen in Nederland: een terugblik. Civis Mundi Digitaal #73, december 2018 (II).
 25. Van Eijk, T. (2019), Hoe substantiële waarde-rationaliteit te realiseren? Commentaar op de serie over wetenschapsfilosofie van Piet Ransijn. Civis Mundi Digitaal #78, februari 2019 (II).
 26. Van Eijk, T. (2019). Het bewustzijnsbegrip bij Hans Komen. Commentaar op de serie: Bewustzijn, wat is dat? Het bewustzijnsbegrip door de eeuwen heen in filosofie en psychologie. Deel 1. Civis Mundi Digitaal #81, april 2019 (I).
 27. Van Eijk, T. (2019). Het bewustzijnsbegrip bij Hans Komen. Commentaar op de serie: Bewustzijn, wat is dat? Het bewustzijnsbegrip door de eeuwen heen in filosofie en psychologie. Deel 2. Civis Mundi Digitaal #81, april 2019 (I).
 28. Van Eijk, T. (2019). Tovenaars en profeten in de landbouw: heel de wereld. Civis Mundi Digitaal #82, april 2019 (II).
 29. Van Eijk T. (2019). Een grondige overdenking van veel gebruikte wetenschappelijke termen. Bespreking van: Gerard Jagers op Akkerhuis (2019). ScienceBites. A fresh take on commonly used terms in science. Wageningen Academic Publishers. Civis Mundi Digitaal #83, mei 2019 (I).
 30. Van Eijk T. (2019). Wat komt er na het constructivistisch paradigma? Reactie op: Mathieu Wagemans, Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak. Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap. Civis Mundi Digitaal #83, mei 2019 (I).
 31. Van Eijk T. (2019). Commentaar op ‘Religie als Universeel Verschijnsel’ van Neerhoff en Bakker. Civis Mundi Digitaal #86. Juni (II) 2019.
 32. Van Eijk T. (2019). De ‘God oftewel Natuur’ (Deus sive Natura) van Spinoza. Commentaar op Jan de Boer. Civis Mundi Digitaal #88, augustus 2019.
 33. Van Eijk T. (2019). Kringlooplandbouw en Wageningen University & Research. Civis Mundi Digitaal #89, september 2019.
 34. Van Eijk T. (2019). Commentaar op: ‘Landbouw met en zonder gif’ door Piet Ransijn. Civis Mundi Digitaal #89, september 2019.
 35. Van Eijk T. (2019). Alan Watts: Kan je waarachtig gelukkig worden zonder iets te doen? Civis Mundi Digitaal #89, september 2019.
 36. Van Eijk T. (2019). Saamhorigheid en de spirituele dimensie. Aanvulling op: Patricia van Bosse: Een nieuw verhaal over saamhorigheid. Civis Mundi Digitaal #89, september 2019.
 37. Van Eijk T. (2019). Boerenprotest: veel emotie, weinig rede. Civis Mundi Digitaal #90, oktober 2019.
 38. Van Eijk T. (2020). Bespreking van: Sjoerd Zanen, Tong Mabior. In het gebied van de Boven-Nijl – tussen verleden en toekomst. Civis Mundi Digitaal #95, maart 2020.
 39. Van Eijk T. (2020). Hoe komen we tot daadwerkelijke gedragsverandering? Civis Mundi Digitaal #96, april 2020 (I).
 40. Van Eijk T. (2020). Goudsblom: Maatschappelijke dwang tot zelfdwang. Civis Mundi Digitaal #96, april 2020 (I).
 41. Van Eijk T. (2020). Commentaar op de interpretatie van Spinoza door Neerhoff en Bakker. Civis Mundi Digitaal #96, april 2020 (I).
 42. Van Eijk T. (2020). Een symfonisch wereldbeeld. Bespreking van: Koo Van der Wal, De symfonie van de natuur: Tableau van een kleurrijke en creatieve werkelijkheid. Civis Mundi Digitaal #98, mei 2020.
 43. Van Eijk T. (2020). Het cultiveren van de verborgen bloei en de zichtbare vruchten. Bespreking van: Han F. de Wit, De Verborgen Bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit. Kok Agora, Kampen. Civis Mundi Digitaal #98, mei 2020. 
 44. Van Eijk T. (2020). Klimaatverandering, landbouw en filosofie. Civis Mundi Digitaal #100, juli 2020.
 45. Van Eijk T. (2020). Journalistiek over mondiale samenwerking: het blad Vice Versa: Enige problematische aspecten van ontwikkelingssamenwerking. Civis Mundi Digitaal #100, juli 2020.
 46. Van Eijk T. (2020). Wat ontbreekt in het landbouwdebat? Grondhoudingen naar de natuur. Civis Mundi Digitaal #101, augustus 2020.
 47. Van Eijk T. (2020). De Correspondent (2018). Dit was het nieuws niet. Hun uitgangspunten voorzien van commentaar. Civis Mundi Digitaal #101, augustus 2020.
 48. Van Eijk T. (2020). Sociale bedrijven: een paradox? Commentaar op: Van der Velden F. (ED.) (2018). Towards a fair and just economy. Social business as a transformational approach. LM Publishers, Volendam. Civis Mundi Digitaal #102, september 2020.
 49. Van Eijk T. (2020). Natuurinclusieve kringlooplandbouw, een fictie? Civis Mundi Digitaal #102, september 2020.
 50. Van Eijk T. (2020). Commentaar op: Martin Drenthen. Hek. De ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied. Uitgeverij Noordboek. Civis Mundi Digitaal #103, oktober 2020.
 51. Van Eijk T. (2020). Commentaar op Wim Zweers. Participeren aan de natuur. Civis Mundi Digitaal #104, november 2020.
 52. Van Eijk T. (2020). Bespreking van Jozef Keulartz. Boommensen. Civis Mundi Digitaal #104, november 2020. 
 53. Van Eijk T. (2021). Spinoza over religie. Commentaar op: Yoram Stein (2019). Spinoza’s Theory of Religion. The Importance of Religion in Spinoza’s Thought and Its Implications for State and Society. PhD thesis, Universiteit Leiden. Civis Mundi Digitaal #106, januari 2021.
 54. Van Eijk T. (2021). De relatie tussen emoties, gevoelens, intuïtie en gedragsverandering. Commentaar op: Arno Delmon et al. Onze behoefte aan troost is onlesbaar. Op zoek naar de Ziel der Dingen. LM Publishers, Edam, 2021. Civis Mundi Digitaal #114, september 2021.
 55. Van Eijk T. (2021). Ontgroeiing in een postkapitalistische economie. Bespreking van: Jason Hickel. Minder is Meer. Hoe degrowth de wereld zal redden. Berchem, België, Uitg. EPO 2021. [Vertaling van Less is More. How Degrowth Will Save the World. 2020] Civis Mundi Digitaal #116, november 2021.
 56. Van Eijk T. (2022). Opnieuw en anders leren denken. Bespreking van: Jan Warndorff. Ik ben de wereld. Anders denken in de 21e eeuw. Rotterdam, Lemniscaat, 2021. Civis Mundi Digitaal #124, juli 2022.
 57. Van Eijk T. (2022). Hoe kan het ‘Hersenbeest’ tot ecologisch en maatschappelijk verantwoord gedrag komen?. Commentaar op: Slob Marjan. Hersenbeest. Filosoferen over het brein en de menselijke geest. Lemniscaat, 2017. Civis Mundi Digitaal #124, juli 2022.
 58. Van Eijk T. (2022). Schaduwdenkers, lichtzoekers en betrokkenheid-op-afstand. Commentaar op Louise O. Fresco. Nieuwe spijswetten. Over voedsel en verantwoordelijkheid. Uitg. Bert Bakker, Amsterdam, 2006. Civis Mundi Digitaal #125, augustus 2022.
 59. Van Eijk T. (2022). Het knagende geweten van een openhartige hoogleraar. Commentaar op: Imke de Boer. Past het dier nog op ons bord? Uitg. Noordboek, 2022. Civis Mundi Digitaal #125, augustus 2022. 
 60. Van Eijk T. (2023). Bewustzijnsverandering in dreigende tijden. Commentaar op: Wouter Kusters. Schokeffecten. Filosoferen in tijden van klimaatverandering. ISVW Uitgevers, 2023. Civis Mundi Digitaal #134, mei 2023. 
 61. Van Eijk T. (2023). Energietechnologie, thermodynamica en bewustzijnsfilosofie. Commentaar op: Rob Cleven. Pars Pro Toto. Energiespel als levensfilosofie. Traktaat. OBS Publishing, 2018. Civis Mundi Digitaal #135, juni 2023. 
 62. Van Eijk T. (2023). Tekortschietende ecotechnologie. Commentaar op: Erik Kaptein. Fotosynthese 2.0 Een doorbraak in het klimaatdebat. Leusden, ISVW, 2023. Civis Mundi Digitaal #135, juni 2023. 
 63. Van Eijk T. (2023). Een onzichtbare Dirigent in de symfonie van de natuur? Commentaar op: Arie Sonneveld. Boven tijd en toeval. Schepping en evolutie als open geheim. Buijten & Schipperheijn Motief, 2022. Civis Mundi Digitaal #136, juli 2023. 
 64. Van Eijk T. (2023). Boeren in Peel en Kempen rond 1800 en in Sub-Sahara Afrika nu. Commentaar op: Frans Aarts. Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800. Boekengilde, 2016. Civis Mundi Digitaal #137, augustus 2023. 
 65. Van Eijk T. (2023). Palestina en Israël: veel emotie, weinig medemenselijkheid en integriteit. Civis Mundi Digitaal #139, oktober 2023.
 66. Van Eijk T. (2023). Een belangrijk WUR 2023 rapport over zes fundamentele dilemma’s rond landbouw, voedsel en natuur in Nederland. Civis Mundi Digitaal #140, november 2023. 
 67. Van Eijk T. (2023). Actualiteit van de stoïcijnen. De zin en onzin van de stoïcijnse filosofie.  Commentaar op: Gerard Boter & Floris Leest. Leven als stoïcijn. Of niet? ISVW Uitgevers (2023). Civis Mundi Digitaal #141, december 2023. 
 68. Van Eijk T. (2024). Van der Ploeg ploegt onvermoeibaar voort. Bespreking van: J.D. van der Ploeg. Gesloten vanwege stikstof. Achtergronden, uitwegen en lessen. Uitgeverij Noordboek (2023). Civis Mundi Digitaal #142, januari 2024. 
 69. Van Eijk T. (2024). Verkiezingsuitslag: kuddegedrag en innerlijke leegte. Commentaar op een aantal NRC artikelen over de verkiezingsuitslag. Civis Mundi Digitaal #142, januari 2024. 
 70. Van Eijk T. (2024). De maatschappelijke relevantie van meditatiepraktijken. Commentaar op: Thomas Metzinger (2023). Bewustzijnscultuur. Spiritualiteit, intellectuele integriteit en de planetaire crisis.  Uitgeverij Ten Have, Utrecht. Civis Mundi Digitaal #143, februari 2024.