Civis Mundi articles (in Dutch)

Civis Mundi is a Dutch magazine on Political Philosophy and Culture

 1. Van Eijk, T.(2010), Economie, statuswedloop en zelfregulering. Civis Mundi digitaal # 1, september 2010. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1436
 2. Van Eijk, T. (2010), Neoliberalisme en de rol van religie in ontwikkelingssamenwerking. Civis Mundi digitaal # 2, december 2010. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1507
 3. Van Eijk, T. (2011), Achtergrond Aziatisch proces van modernisering. Civis Mundi digitaal # 3, april 2011. http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1644
 4. Van Eijk, T. (2012), Ontwikkelingssamenwerking als westerse modernisering? Civis Mundi digitaal # 9, januari 2012. http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=1789&
 5. Van Eijk, T. (2012), Moet een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld bezuinigen op ontwikkelingshulp? Civis Mundi digitaal # 11, mei 2012. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1849
 6. Van Eijk, T. (2012), Vervang de ‘onzichtbare hand van de vrije markt’ door de ‘onzichtbare hand van het collectieve bewustzijn’ Civis Mundi digitaal # 12, juli 2012 http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1866
 7. Van Eijk, T. (2012), Hoe krijgen we een Europese politieke unie? Civis Mundi digitaal # 12, juli 2012 http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1880
 8. Van Eijk, T. (2015), Waarachtige en onwaarachtige kennis op wetenschappelijk en religieus gebied. Civis Mundi digitaal # 33, oktober 2015. http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2693&
 9. Van Eijk, T. (2015), Eenvoudig leven in een complexe wereld oftewel de paradox van eenheid-in-verscheidenheid. Civis Mundi digitaal # 33, oktober 2015. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2697 
 10. Van Eijk, T. (2016), Evenwicht tussen verdraagzaamheid en onverdraagzaamheid. Maar hoe dan? Civis Mundi digitaal # 41, november 2016. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3168
 11. Van Eijk, T. (2017), Nationale identiteit en wereldburgerschap. Wat te doen? Civis Mundi digitaal # 45, april 2017. http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3375 
 12. Van Eijk, T. (2017), Toekomstige voedselzekerheid vereist onorthodoxe landbouwpolitieke keuzes en mentale transformatie. Civis Mundi digitaal # 53, december 2017.
 13. Van Eijk, T. (2018), De illusie van holistisch denken. Civis Mundi digitaal # 55, februari 2018
 14. Van Eijk, T. (2018), Filosofie van het boerenverstand en de gemeenschappelijke grond. Bespreking van: Jan Warndorff, Geen idee. Filosofie van het boerenverstand. Uitgeverij Lemniscaat, 2017. Civis Mundi digitaal # 56, maart 2018.
 15. Van Eijk, T. (2018), Naar een op waarden gebaseerde economie. Bespreking en analyse van: Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2017.2nd ed. London: Ubiquity Press. Civis Mundi Digitaal #58, mei 2018.
 16. Van Eijk, T. (2018), Hoe zijn grensoverschrijdende complexe systemen te sturen? Civis Mundi Digitaal #60, juni 2018.
 17. Van Eijk, T. (2018), Het feit-waardedualisme in wetenschap en technologieontwikkeling. Civis Mundi Digitaal #60, juni 2018.
 18. Van Eijk, T. (2018), Kritische kanttekeningen bij een nieuwe, ecomodernistische beweging. Bespreking van: Marco Visscher en Ralf Bodelier (red.), Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. Nieuw Amsterdam, 2017. Civis Mundi Digitaal #61, juli 2018.
 19. Van Eijk, T. (2018), Bespreking van: Cees Buisman, De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld. 2018. Civis Mundi Digitaal #61, juli 2018.
 20. Van Eijk, T. (2018), Bespreking van: Ken Wilber, Trump and a post-truth world. Shambala Publications, 2017. Civis Mundi Digitaal #63, augustus 2018.
 21. Van Eijk, T. (2018), Couwenbergs Integraal en Reductionistisch Denken: jazeker, maar hoe?. Civis Mundi Digitaal #70, oktober 2018.
 22. Van Eijk, T. (2018), René Gabriëls over intellectuelen in Nederland: een terugblik. Civis Mundi Digitaal #73, december 2018 (II).
 23. Van Eijk, T. (2019), Hoe substantiële waarde-rationaliteit te realiseren? Commentaar op de serie over wetenschapsfilosofie van Piet Ransijn. Civis Mundi Digitaal #78, februari 2019 (II).
 24. Van Eijk, T. (2019). Het bewustzijnsbegrip bij Hans Komen. Commentaar op de serie: Bewustzijn, wat is dat? Het bewustzijnsbegrip door de eeuwen heen in filosofie en psychologie. Deel 1. Civis Mundi Digitaal #81, april 2019 (I).
 25. Van Eijk, T. (2019). Het bewustzijnsbegrip bij Hans Komen. Commentaar op de serie: Bewustzijn, wat is dat? Het bewustzijnsbegrip door de eeuwen heen in filosofie en psychologie. Deel 2. Civis Mundi Digitaal #81, april 2019 (I).
 26. Van Eijk, T. (2019). Tovenaars en profeten in de landbouw: heel de wereld. Civis Mundi Digitaal #82, april 2019 (II).
 27. Van Eijk T. (2019). Een grondige overdenking van veel gebruikte wetenschappelijke termen. Bespreking van: Gerard Jagers op Akkerhuis (2019). ScienceBites. A fresh take on commonly used terms in science. Wageningen Academic Publishers. Civis Mundi Digitaal #83, mei 2019 (I).
 28. Van Eijk T. (2019). Wat komt er na het constructivistisch paradigma? Reactie op: Mathieu Wagemans, Wetenschap als beschermer van illusies in beleid en rechtspraak. Een pleidooi voor vernieuwing van de wetenschap. Civis Mundi Digitaal #83, mei 2019 (I).